קבוצות

קבוצות

מערכת טיפולוג תומכת בטיפול קבוצתי. קבוצה הינה כרטיס מטופל רגיל אשר שוייכו אליו מטופלי משנה.

בכדי ליצור קבוצה ראשית יש לאשר "מודול מטופלי משנה" אשר נמצא בהגדרות מערכת(גלגל השיניים --> הגדרות מערכת).

יש להקים את כל המטופלים השייכים לקבוצה במערכת. לאחר הקמת המטופלים יש להקים מטופל נוסף, בשם קבוצתי, לדוגמא: משפחת טיפולוג (שם פרטי:משפחת ושם משפחה:טיפולוג) :

לאחר הכנסת שם ושם משפחה (המינימום הנדרש לצורכי הקמת כרטיס מטופל) יש ללחוץ על הכפתור "שמור והוסף מטופל משנה".

במסך הוספת מטופל משנה ניתן להוסיף 2 סוגים של מטופלי משנה:

  • מטופל מקושר: בחירת כרטיס מטופל קיים וקישורו כחבר בקבוצה: יש לבחור מתוך רשימת המטופלים את המטופלים ששייכים לקבוצת הטיפול. יש ללחוץ על הכפתור "שמור והוסף נוסף" עד לסיום הקמת הקבוצה.
  • מטופל שאינו מקושר: זהו חבר קבוצה שאין לו כרטיס מטופל קיים ולכן הוא יופיע רק בקבוצה הזו. שימו לב כי למטופל כזה לא יתבצע תיעוד בנפרד ולא יהיה ניתן לנהל עבורו תשלומים.

את המפגשים הקבוצתיים יש לתאם ולתעד על המטופל הראשי, לפי הדוגמא : "משפחת טיפולוג". בפועל בכל כרטיס מטופל משנה שהכנסנו לקבוצה תהא פגישה זהה, תיעוד הטיפול או ביטול הפגישה יופיעו גם בכרטיס מטופל המשנה.

בזמן התיעוד ניתן לסמן נוכחות והפגישה תתועד בכרטיסי המטופלים שכן היו בפגישה.

 

לאחר התיעוד במעמד השמירה נישאל האם להעתיק התיעוד לכל כרטיסי המטופלים אשר נכחו בטיפול.  אם תבחרו "כן" יועתקו פרטי המפגש לכל המטופלים אותם סימנתם לרבות סוג הטיפול, תיעוד הטיפול ומחיר הטיפול יוגדר בהתאם להגדרה הפרטנית עבור המטופל. 

***במידה והוספנו תוכן פרטני למטופל התוכן שלו יתווסף לרשומה הקבוצתית כאשר המפגש יועתק לתיק שלו.