הגדרות מערכת לארגונים

הגדרות מערכת לארגונים

במאמר זה נדון בהגדרות מערכת הנוגעות למערכת הארגונית בלבד (גלגל השיניים -> הגדרות שיניים). לצפייה במאמר הנוגע לשאר הגדרות המערכת אנא לחצו כאן.

ראשית ניתן לקבוע שם וכתובת מייל של שולח הודעות המערכת, המערכת מייצרת הודעות על שיוך מטופלים, הקמת משתמשים ועוד. מומלץ למלא שם וכתובת מייל של אחד ממנהלי המערכת, בכדי שאם ישנה בעיה המקבל יוכל להשיב למייל של מנהל מערכת.

להלן הסבר על הרשאות מיוחדות ויישומן:

אפשר שליחה אוטומטית של הודעות דואר למנחה בעת הוספת טיפול או הערה
סימון תיבה זו מאפשר שליחת מיילים למנחה באופן אוטומטי לאחר הוספת טיפול או כתיבת הערה לטיפול. עם ביטול הסימון תתאפשר שליחת מיילים באופן ידני באמצעות ריבוע סימון שיופיע עבור כל טיפול

הסתר פרטי התקשרות של מטופל
כאשר תיבה זו מסומנת, לא יוכלו המטפלים בארגון לראות את פרטי ההתקשרות עם המטופלים שלהם

אפשר למטפל נוכחי לצפות בכל טיפולי המטופל השייך אליו
סימון תיבה זו מאפשר למטפל המשוייך כעת למטופל, לצפות בכל הטיפולים שתועדו עבורו, גם אלו שתועדו בעבר על-ידי מטפלים אחרים בעבר

אפשר למטפל להוסיף מטופלים השייכים אליו
סימון תיבה זו יאפשר לעובדים המוגדרים כמטפלים להוסיף כרטיס מטופל לרשימת המטופלים הארגונית ולשייכו אליהם בלבד כמטופל

אפשר למשתמש מסוג 'מטפל' לראות מידע פיננסי
סימון תיבה זו יאפשר למשתמשים המוגדרים כסוג משתמש לצפות בכל המידע הכספי של המטופל לרבות מחירון הטיפול וההשתתפות העצמית של הלקוח

אפשר למנהלים לתעד טיפולים עבור כל המטופלים
סימון תיבה זו יאפשר למשתמשים מסוג מנהל (כל המשתמשים) ומעלה לתעד טיפולים גם עבור מטופלים שאינם משוייכים אליהם.

אפשר למנהלים לראות יומנים של עובדים
סימון תיבה זו יאפשר לקבוע לעובד עם הרשאת מנהל ומעלה אם הוא יוכל לצפות ביומנים של מטפלים אחרים. במידה ותיבה זו מסומנת יש לסמן את תיבת הסימון לכל עובד בנפרד

אפשר מודול לוח מודעות ארגוני
סימון תיבה זו יציג עבור הרשאות מסוג מנהל ומנהל אדמינסטרטור את האפשרות לפרסם הודעות פנים ארגוניות על גבי לוח מודעות ארגוני שיוצג לכל המשתמשים.

הצג טאב "הרשאות נוספות" למטפלים ומנחים
סימון תיבה זו יציג להרשאות מסוג 'מטפל' ו'מנחה' את טאב 'הרשאות נוספות' בעריכת כרטיס מטופל. שימו לב!! תצוגה זו תאפשר להם להזין הרשאות חדשות למטופל או להסיר הרשאות קיימות.

הסתר במצב עריכה את השדה "תיעוד נוסף" למטפלים ומנחים
סימון תיבה זו תסתיר את שדה "תיעוד נוסף" בעריכת כרטיס מטופל להרשאות מסוג 'מטפל' ו'מנחה'.

נהל מודול תשלומים לעובדים
סימון תיבה זו יאפשר מודול ניהול תשלומים לעובדים, הנמצא תחת כרטיס העובד. ניתן לקבוע עלויות מטפל לפי סוגי טיפול. בנוסף יתאפשר דוח פעילות למטפל עם סכימה של שעות טיפולים וסך לתשלום עבור המטפל.

מס' מודעות לתצוגה בו זמנית בלוח ההודעות הארגוני
בשדה זה ניתן להגביל את כמות המודעות אשר ניתן להציג בו זמנית על פני לוח המודעות הארגוני אשר נמצא בדף הבית

אפשר תיעוד המצאות חוזה העסקה למטפלים
תיבה זו תאפשר ניהול מידע והתראות עבור חוזה העסקה למטפלים

אפשר תיעוד המצאות אישור רפואי למטפלים
סימון תיבה זו תאפשר ניהול מידע והתראות עבור אישור רפואי למטפלים

אפשר תיעוד המצאות תעודת יושר למטפלים
סימון תיבה זו תאפשר ניהול מידע והתראות עבור המצאות תעודת יושר למטפלים

אפשר ניהול המצאות ביטוח בתוקף עבור מקום הטיפול
סימון תיבה זו תאפשר ניהול מידע והתראות עבור ביטוח למקומות טיפול

אפשר ניהול המצאות חוזה התקשרות למול מקום הטיפול
סימון תיבה זו תאפשר ניהול מידע והתראות עבור קיום חוזה התקשרות עם מקומות הטיפול

אפשר תיעוד המצאות רשיון עסק למקום הטיפול
סימון תיבה זו תאפשר ניהול מידע והתראות עבור רשיונות עסק למקומות טיפול

אפשר ניהול המצאות חוזה עבודה עבור גורם מממן
סימון תיבה זו תאפשר ניהול מידע והתראות עבור חוזים לגורמים מממנים

 

 

 

  • Related Articles

  • תפקידי עובדים

   אופציה זו זמינה בטיפולוג לארגונים בלבד. מסך זה מאפשר לכם להוסיף ולערוך את תפקידם של עובדי הארגון השונים.  הגדרות תפקיד אלה ישמשו אתכם לצרכי ניהול בלבד, ואינן משפיעות על הרשאות המערכת. הוספת תפקידי עובדים: תפריט עליון > גלגל שיניים > טבלאות מערכת > ...
  • ניהול לוח מודעות

   במסך הבית של מערכת טיפולוג ישנו מקום ייעודי ללוח מודעות ארגוני. בכדי לאפשר ניהול לוח מודעות ארגוני יש לאפשר את המודול מודול לוח מודעות ארגוני הנמצא תחת גלגל השיניים -> הגדרות מערכת תחת תפריט ניהול מודולים במערכת. תחת הגדרות ברירת מחדל ניתן ...
  • יכולות המטפל בטיפולוג

   במצב ברירת מחדל מבלי להדליק אופציות נוספות, מטפלים אינם רואים מידע פיננסי, אינם רואים מפגשים שלא הוא תיעד, אינם רואים יומנים של אחרים ולא יכולים לספק הרשאות למטפלים אחרים בעבור המטופלים שלהם. במאמר זה נדון ביכולות השונות של המטפל, וכיצד ניתן לאפשר ...
  • שעון נוכחות

   טיפולוג מאפשרת לנהל שעון נוכחות לכלל העובדים ביתר קלות, מנהלי המערכת יוכלו להפיק קובץ אקסל מסודר עם כניסה ויציאה מהשעון של העובדים בכל רגע נתון. ראשית יש לוודא כי בסרגל העליון ישנו כפתור מסוג  פעילויות: במידה ואין, על מנהל מערכת להפעיל חזרה את ...
  • הצגת יומנים של מטפלים אחרים

   טיפולוג מאפשר תצוגת יומנים של מטפלים אחרים בארגון. ניתן להציג גם חתכים של מקומות טיפול כגון חדרי טיפול או קליניקות אשר נמצאות במיקום אחר. תצוגת היומנים של מטפלים אחרים מתאפשרת באופן פרטני לכלל ההרשאות עם שינויים מהותיים. תחת הרשאת מטפל או מנחה יראו ...