גורמים מממנים

גורמים מממנים

טיפולוג מאפשרת ניהול ספקים כגון קופות חולים, חברות ביטוח ועוד. כלומר מאפשרת תשלום של גוף חיצוני בנוסף למימון פרטי.

טבלת גורמים מממנים היא האחראית להתנהלות האוטומטית של כל גוף וגוף, מאפשרת יצירת מחירון קבוע לכלל סוגי המפגשים.


איפה זה נמצא

גלגל שיניים > טבלאות ערכים > גורמים מממנים

טבלת ערכים זו מכילה את כל הגופים השונים אשר משלמים את הטיפול או לוקחים חלק בעלות הטיפול, לדוגמא: קופת חולים חברת ביטוח, מועדוני ספורט, גופים ממשלתיים וכו'..


כפי שרואים ניתן להחזיק (וכדאי!!) פרטי התקשרות עם אותם גופים, וזאת במיוחד אם מחוברים לשירות החשבוניות דרך טיפולוג.

אסב את תשומת לבכם לשדות הבאים:

תשלום לטיפול - המחיר אותו גובים מהגורם המממן.

יש לגבות תשלום השתתפות עצמית מהמטופל בנוסף לתשלום הגורם המממן - יש לבחור אם יש השלמת מטופל או לא.

מחיר ברירת מחדל להשתתפות עצמית - מה גובה השלמת המטופל.

יש להזין בשדות הללו המידע אך ורק אם יש לנו מחיר אחיד לכלל סוגי הטיפול במערכת או שיש סוג טיפול יחיד למטופלים המקושרים לגורם המממן.


במידה וישנו מחירון לסוגי הטיפולים (כלומר גובה התשלום לטיפול או ההשתפות העצמיתשונה בין טיפול לטיפול) אין להזין ערכים בתיבות אילו ולשמור את הגורם המממן. לאחר מכן יש להיכנס במצב עריכה (דרך העיפרון). יש לגלול בדף עד שרואים:


יש ללחוץ על כפתור הוספת חדש:

נבנה את המחירון לגורם המממן כאשר נעמיד סוגי מפגשים ואת המחירים המתאימים. ראו דוגמא:

 

** טיפ מערכת: ניתן לשייך מטופלים אוטומטית לגורם מממן, מבלי הצורך לשנות זאת בעת טיפול. בכרטיס מטופל תחת השדה גורם מממן יש לבחור בגורם הרצוי.


  • Related Articles

  • עבודה מול גורם מממן

   בטיפולוג כל גוף אשר מממן טיפול באופן מלא או חלקי מוגדר כגורם מממן. ניהול גורמים מממנים ואף יצירת מחירון מתאפשר תחת גלגל השיניים --> טבלאות ערכים --> גורמים מממנים. יש להקים את הגורם המממן בטבלה עם כל הפרטים הרצויים (אם רוצים לשלוח חשבונית ישירות ...
  • הפקת חשבונית לגורם מממן

   טיפולוג מאפשרת להפיק מסמכים חשבונאיים גם לגורמים מממנים וביתר קלות! שלבים להפקת מסמך חשבונאי לגורם מממן: 1. כניסה למסך חשבוניות ולחיצה על הכפתור "הפקת חשבונית/קבלה" או לחיצה על "+ הוספת חדש" ובחירה באופציה הפקת חשבונית/קבלה. 2. בשדה "סוג לקוח ...
  • סימון תשלום לגורם מממן

   מערכת טיפולוג מאפשרת סימון של תשלום לגורמים מממנים ביתר קלות. יש לגשת למפגשים, ניתן לסנן באמצעות החיפוש המתקדם את המפגשים שמשוייכים לגורם המממן הרצוי ואף לסנן תאריכים ועוד. לדוגמא: לאחר ביצוע הסינון וקבלת התצאות ניתן לסמן את כלל המפגשים ביתר קלות ...
  • ניהול התחייבות / התחייבויות

   במערכת טיפולוג ניתן לנהל התחייבויות ומכסות של טיפולים לפי מטופל.  ראשית יש לציין למערכת כי יש לנהל התחייבויות לגורם מממן מסויים. ניכנס לטבלת ערכים >> גורמים ממנים ונערוך הרשומה: במסך ערוך גורם מממן יש לסמן התיבה בשדה תומך בניהול התחייבויות לאחר מכן ...